CzerwonaPełnia

Strona główna > Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego "CzerwonaPełnia.pl"

**Regulamin Sklepu Internetowego „Czerwona Pełnia”**

**§1 Postanowienia ogólne**

1. Sklep internetowy „Czerwona Pełnia” (dalej zwany „Sklepem”) jest prowadzony przez Spółkę SANLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
z siedzibą pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 7 lok.3
64-980 Trzcianka, zarejestrowaną pod numerem
NIP: 7632141448 oraz numerem
REGON: 383267663.

2. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie oraz obowiązki Klientów.

3. Korzystanie z usług Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

**§2 Zakup w Sklepie**

1. Sklep umożliwia Klientom zakup książki o tytule „Czerwona Pełnia” (dalej zwanej „Książką”).

2. Informacje o dostępności Książki oraz jej cenę można znaleźć na stronie produktu w Sklepie.

3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie informacje były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

**§3 Zasady zamówienia**

1. Klient może złożyć zamówienie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany przez niego adres e-mail.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie akceptacji zamówienia przez Sklep.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności Książki lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.

**§4 Dostawa i płatność**

1. Sklep oferuje dostawę Książki na terenie całego kraju.

2. Koszty dostawy i termin dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta rodzaju przesyłki i jej miejsca docelowego.

3. Klient ma możliwość wyboru różnych form płatności, takich jak przelew bankowy, płatność kartą kredytową, lub inne dostępne w Sklepie.

**§5 Prawo odstąpienia od umowy**

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania Książki, bez podawania przyczyny.

2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej na adres Sklepu lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3. Książka musi być zwrócona w stanie niezmienionym, bez uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu.

4. Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za Książkę w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

**§6 Reklamacje**

1. W przypadku wystąpienia wady Książki, Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamację należy skierować na adres Sklepu w formie pisemnej lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.

4. Formy kontaktu: telefoniczny pod nr. 123 123 123, mailowy pod adresem: kontakt@czerwonapelnia.pl

**§7 Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Sklepu.

2. Klient ma prawo w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

**§8 Postanowienia końcowe**

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2023r. , a wszelkie transakcje zawarte przed tą datą są regulowane na podstawie poprzedniego Regulaminu.

**SANLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**
**Adres Spółki: ul. Tadeusza Kościuszki 7 lok.3
64-980 Trzcianka**

**NIP: 7632141448**
**REGON: 383267663**
**Data wejścia w życie Regulaminu: 10.10.2023r.**